Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Misja szkoły i model Absolwenta

Misja szkoły i model Absolwenta

Szkoła kształtująca człowieka przygotowanego do życia i otwartego na świat i jego problemy

Model absolwenta.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy:

 1. Opanował programowe treści nauczania, posiada umiejętności samokształcenia i nawyki stałego doskonalenia.
 2. Jest przygotowany do podjęcia nauki na kolejnym, wyższym stopniu kształcenia.
 3. Potrafi wyrażać i interpretować pojęcia, myśli, uczucia, fakty i opinie w języku ojczystym.
 4. Zna przynajmniej jeden język obcy w mowie i piśmie.
 5. Potrafi korzystać z komputera, jako narzędzia pracy i środka komunikacji.
 6. Ma ugruntowaną świadomość własnej tożsamości narodowej, poczucia dumy z historycznego dorobku własnego miasta i regionu oraz jego miejsca w Europie.
 7. Posiada ukierunkowane nawyki prozdrowotne i proekologiczne.
 8. Jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem dróg publicznych.
 9. Umie korzystać z dóbr kultury. Umie ją tworzyć i świadomie w niej uczestniczyć.
 10. Dba o bezpieczeństwo własne i innych.
 11. Jest uczciwy i przestrzegający prawa.
 12. Jest kulturalny, obowiązkowy i samodzielny.
 13. Promuje zdrowy styl życia.
 14. Umie planować swoją pracę i ją organizować.
do góry