Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny

Nasza Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.
Funkcjonuje on cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

Oddział przedszkolny w szczególności:

  • realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole

Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 16.30.
Funkcjonuje bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.
Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 

Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne leki.

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania.

do góry