Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Zapisy do świetlicy

Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności zapisywani są uczniowie:

  • oddziałów przedszkolnych,
  • uczniowie klas (I-VIII)

Podstawą zapisania dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w świetlicy lub w sekretariacie Szkoły wypełnionej karty (deklaracji zgody).

Wzory kart są do pobrania w świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły.

Terminy zgłoszeń

Wypełnione karty należy złożyć w świetlicy szkolnej:

  • do 20 czerwca - dotyczy początku danego roku szkolnego,
  • do 10 stycznia - dotyczy II semestru danego roku szkolnego.
do góry