Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Stowarzyszenia Sympatyków

Stowarzyszenia Sympatyków

Celem Stowarzyszenia jest:

 • polepszanie warunków kształcenia dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania kształcenia dzieci i młodzieży,
 • mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży,
 • propagowanie zdrowego stylu życia i pomoc w organizacji pozaszkolnych zajęć sportowych,
 • pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
 • popularyzacja osiągnięć szkoły, jej wychowanków i uczniów w środowisku lokalnym,
 • pomnażanie dorobku dydaktyczno – wychowawczego, kulturalnego i materialnego szkoły,
 • wspomaganie działań integracyjnych wśród społeczności szkolnej,
 • działanie na rzecz rozwijania samorządności uczniów,
 • pomoc w organizacji imprez krajoznawczo – turystycznych i sportowych,
 • promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • wspieranie uczniów zagrożonych patologią społeczną,
 • pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 • zrzeszanie osób fizycznych i prawnych akceptujących program Stowarzyszenia,
 • tworzenie zespołów problemowych,
 • współdziałanie z samorządem terytorialnym, organizacjami społeczno-politycznymi, organizacjami kulturalnymi i zawodowymi,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi i sportowymi,
 • współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój materialny szkoły,
 • prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków,
 • organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych,
 • fundowanie nagród laureatom organizowanych imprez,
 • fundowanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych uczniom szkoły i jej wychowankom,
 • inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju dydaktyczno - wychowawczego i materialnego szkoły,
 • inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz uczestniczenie w działaniach społeczno-gospodarczych,
 • prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych.

Władza stowarzyszenia:

brak danych

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-03-20 Statut Stowarzyszenia Sympatyków SP 4
ilość pobrań: 72
Statut Stowarzyszenia Sympatyków SP 4 359.96KB zobacz
do góry